Home Feesten in Camelot Verjaardag Reserveren
Reservering verjaardagsfeest - Réservation fête d'anniversaire
Naam - Nom:
Voornaam - Prenom:
Straat - Rue:
Huisnummer en Bus - Numéro de la maison, et bus:
Gemeente - Communauté:
Telefoonnummer - Numéro de téléphone:
Faxnummer - Numéro de fax:
Gsm nummer - Numéro de mobile:
Opmerkingen of vragen - Commentaires ou questions:
Voornaam van het kind / Prénom du enfant:
Datum van het feest - Date de la fête:
Aantal kinderen - Nombre d'enfants:
Aantal volwassenen - Nombre d'accompagnateurs:
E-mail adres / adresse e-mail:
Leeftijd van het kind / âge de l'enfant: